Foreningsarbejde - er det en arbejdsskade, hvis du kommer galt afsted

Skade ved foreningsarbejde – er det en arbejdsskade?


Er der tale om en arbejdsulykke, hvis du kommer til skade ved foreningsarbejde? Det korte svar er nej. Heldigvis gør jurister sig ikke i korte svar, så der er selvfølgelig et ”men”:

Hovedreglen er, at en forening ikke er en arbejdsgiver. Og du som foreningsmedlem derfor ikke anses som arbejdstager, når du laver foreningsarbejde. Denne hovedregel medfører, at foreningsarbejde ikke er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at foreningen ikke har pligt til at tegne en forsikring, der dækker, såfremt du kommer til skade i foreningen.

Der er dog undtagelser til denne hovedregel. Det medfører, at ikke alle skader i forbindelse med foreningsarbejde er for ”egen regning”. Hvorvidt du er berettiget til erstatning, afhænger af det arbejde, du er ved at udføre. Er det arbejde, du udfører i overensstemmelse med foreningens formål, og er arbejdet typisk for foreningsmedlemmer, er du omfattet af hovedreglen, og dermed ikke af Arbejdsskadesikrings-loven. Falder en spejderleder eksempelvis på en skovtur, er der tale om en fritidsskade og ikke en arbejdsskade.

Hvis arbejdet går ud over foreningens formål

Såfremt den indsats, du er ved at yde, da du kommer til skade, går ud over foreningens formål og vedtægter, kan du være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Dette er særligt tydeligt, hvis du har en særlig uddannelse eller sagkundskab til at udføre det arbejde, du gør i foreningen. Eksempelvis hvis du er uddannet elektriker og er ved at hænge en lampe op i foreningens klubhus. Der er dog også eksempler fra praksis, der viser, at en særlig uddannelse ikke nødvendigvis er et krav, for at en skade vurderes som en arbejdsskade. Det gælder eksempelvis, hvis et medlem gør foreningens lokaler rent og kommer til skade i forbindelse med dette arbejde. Det kan medføre, at der er tale om en arbejdsskade.

En tommelfingerregel til sondringen mellem arbejdsskade og fritidsskade er: Hvis foreningen ville være nødt til at hyre arbejdskraft ude fra til at varetage den nævnte opgave, er du omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Denne regel passer på begge ovennævnte eksempler.

Arbejdet er i foreningens interesse

Et andet ”kriterium”, for at en foreningsskade kan være en arbejdsskade, er, hvis det arbejde, du udfører, overvejende er i foreningens interesse. Her kigger vi på din interesse i at gøre arbejdet, over for hvad foreningen tjener på at arbejdet udføres.

Et eksempel fra de virkelig verden: En forælder kørte galt på vej til en fodboldkamp med sit barn og andre fra holdet i bilen. Her kunne man jo godt argumentere for, at hvis ikke denne forælder varetog opgaven, ville foreningen være nødt til at hyre en taxa eller en bus. I sagen blev skaden på bilens passagerer ikke vurderet som en arbejdsskade. Begrundelsen var, at når forældre kører deres børn til sportskampe, er det i høj grad i forældrenes interesse at komme med og se deres børn udfolde sig på banen. Desuden er det typisk, at det er forældre, der kører til eksempelvis fodboldkampe eller andre sportsstævner. Det er dermed inden for foreningens formål (kriteriet ovenfor).

Hvis du derimod agerer som indsamler for en forening, og du i den forbindelse kommer til skade, så er der tale om arbejde i foreningens interesse. Og så er du omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Selvom det er frivilligt og ofte i din egen interesse at foretage indsamling til et godt formål. Det er kun foreningen, der reelt får noget ud af indsamlingen. Den gode samvittighed tæller ikke i denne forbindelse.

Hvordan kommer jeg videre?

I de tilfælde, hvor der ikke er tale om en arbejdsskade, er der i stedet tale om en fritidsskade. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få erstatning af din ulykkesforsikring, hvis du har tegnet sådan en.

Er du kommet til skade, kan vi hjælpe dig med at få erstatning – uanset om der er tale om en arbejdsskade eller en fritidsskade. Giv os et kald på telefon 72 14 11 15, så hjælper vi dig videre.

Indlægget er skrevet af advokat, Tove Juhl Jørgensen og sagsbehandler, Ida Marie Høy Jepsen.

1 Comment
  • Sofia Tranberg
    Posted at 16:54h, 27 juni

    Hvis du er ansat som tr?ner og i den forbindelse kommer til skade, bliver ulykken som udgangspunkt anerkendt som en arbejdsskade. Hvis du derimod kommer ud for en ulykke, nar du udforer foreningsarbejde, er det ikke en arbejdsskade.