...

Skadelidte får erstatning efter 9 år

Vi er utrolig glade for, at det nu endelig efter 9 års kamp er lykkes at få medhold ved Retten i Glostrup i, at vores klient skal have erstatning efter det færdselsuheld, som hun var udsat for i 2012.

Ansvarsforsikringsselskabet forsøgte at køre alle gener over på forudbestående men ikke-erhvervshindrende gener på skadestidspunktet, ligesom de gjorde gældende, at en efterfølgende diagnosticeret fibromyalgi var hovedårsagen til vores klients deroute fra arbejdsmarkedet.

Vi sagde helt åbent følgende: Ja, der er uden tvivl forudbestående gener, men ikke noget der skal fratrækkes ved vurderingen af erhvervsevnetabet – for vores klient arbejdede langt over fuld tid på skadestidspunktet. Vi sagde også helt åbent: Vi er enige i, at fibromyalgien fylder noget i dag – men den fylder ikke alt. Og derfor var vi selvfølgelig ikke enig i, at vores klient ingen erstatning skulle have efter trafikulykken.

Heldigvis var både Retslægerådet i 2 omgange – og herefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring enig med os. Og selvom ansvarsforsikringsselskabet fastholdt sit synspunkt, så gav Retten i Glostrup os medhold i, at der ikke var et tilstrækkelig sikkert grundlag for at tilsidesætte udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og dermed fik vores klient fuldt medhold i sagen.

Denne sag er et godt bevis på, at man aldrig skal give op – også selvom man skal bruge 9 år på at få ret.

Brug for hjælp?

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi skal hjælpe dig med. Tove Jørgensen, tlf. 2210 0189 eller Tobias Grotkjær Elmstrøm, tlf. 2210 0188.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.