...
Snerydning - hold fortovet ryddet og undgå skader

Snerydning – hold fortovet ryddet og skaderne væk

Som husejer er du ansvarlig for at holde fortov, stier, trapper samt andre færdselsområder omkring dit hus ryddet for sne snarest muligt efter snefald. Dette inkluderer også glatførebekæmpelse i form af spredning af grus eller salt. Du skal også fjerne istapper, som kan udgøre en fare for forbipasserende. 

Snerydning – hvornår er det nu, det er?

Det kan være svært at vurdere, hvornår pligten til snerydning indtræder. Derfor siger man som hovedregel, at husejere skal sørge for at overholde pligten til snerydning og glatførebekæmpelse mandag – lørdag mellem kl. 7 og 22 og søndag mellem kl. 8 og 22.

Hvis du forsømmer denne forpligtelse, risikerer du at blive erstatningsansvarlig, hvis en person glider eller falder på dit fortov og kommer til skade. Skaden kan eksempelvis medføre, at personen må sygemelde sig fra sit arbejde. Dermed mister vedkommende løn. Han eller hun har derfor krav på tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte i sygeperioden.

På samme måde har du selv ret til erstatning fra en husejer, hvis du falder på et fortov. Du har ret til erstatning, hvis husejeren ikke har sørget for at overholde kravene til snerydning.

Beviser er altafgørende

Hvis du er så uheldig at komme til skade på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse, er det vigtigt at sikre sig beviser. Du skal derfor som hovedregel kontakte enten egen læge eller skadestue på selve dagen for ulykken. Også selvom det kun gør lidt ondt. Det er vigtigt, at din skade registreres. Du skal sørge for at have været i kontakt med en læge inden for 72 timer.

Derudover gælder det om at samle bevismateriale via vidner samt foto- og videodokumentation med dato.

Dokumentationen på, at skaden er sket, kan også bruges, hvis du ønsker at rejse et krav over for din egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen vil måske også udbetale erstatning i forbindelse med din tilskadekomst.

Lad os hjælpe dig videre

Er du kommet til skade, hjælper vi gerne med en gratis vurdering af, om du har mulighed for at rejse erstatningskrav. Kontakt os på telefon 72 14 11 15 eller mail: info@advokatfirmaet-ge.dk. Du kan læse mere om dine muligheder for erstatning her.

Indlægget er skrevet af Tove Juhl Jørgensen, advokatfuldmægtig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.