...

Store lempelser på området for opholds- og arbejdstilladelse

Den 1. april 2023 trådte en række ændringer af udlændingeloven i kraft vedrørende opholds- og arbejdstilladelser, idet man fra Folketingets side har ønsket at styrke den internationale rekruttering som følge af mangel på udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Nedenfor følger en oversigt over ændringerne på området.

 

Den supplerende beløbsordning (nyoprettet)

Som led i det vedtagne lovforslag har SIRI oprettet en ny supplerende beløbsordning.

De væsentligste ændringer ved denne ordning består i, at beløbsgrænsen nu ligger på 375.000 kr. årligt (2023-niveau). Det er en markant nedsættelse i forhold til den nuværende almindelige beløbsgrænse på 465.000 årligt (2023-niveau).

Ordningen medfører dog, at der nu stilles krav om, at arbejdsgiveren skal have haft et jobopslag på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger forud for ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse efter den supplerende beløbsordning.

Endelig er en ansøgning efter den supplerende beløbsordning betinget af, at den gennemsnitlige sæsonkorrigerede bruttoledighed i de seneste 3 måneder ikke overstiger 3,75 % på ansøgningstidspunktet.

Den nye supplerende beløbsordning er dermed en stor lempelse af de nuværende regler på området og vil gøre det nemmere at gå godkendt en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

 

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse

Positivlisten er en ordning oprettet til stillinger, hvor der er særlig stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Såfremt man er tilbudt en stilling, som fremgår af positivlisten, er der mulighed for at benytte sig af denne ordning. En sådan ansøgning er dog betinget af, at man har gennemført en videregående uddannelse inden for det pågældende hverv.

Den nye lovændring medfører, at positivlisten nu er blevet udvidet med flere stillingsbetegnelser, ligesom ordningen er gjort mere forudsigelig, idet stillingerne angivet i listen tidligst kan udgå efter to år.

 

Fast track-ordningen

Fast track-ordningen er helt særlig og indebærer, at danske virksomheder kan ansøge om at blive certificeret af SIRI, således at ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til den pågældende virksomhed efter registrering behandles hurtigt og fleksibelt.

Tidligere blev der stillet krav om, at virksomheden skulle have mindst 20 fuldtidsansatte medarbejdere, men dette krav er som følge af den nye lovændring blevet nedsat til 10 fuldtidsansatte medarbejdere.

Ændringen vil medføre, at flere virksomheder vil kunne blive certificeret ved SIRI.

Ordningen er med lovændringen desuden blevet udvidet med et femte spor – et såkaldt ”beløbsspor”, hvorefter der kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen i tilfælde af, at man opfylder de betingelser, der gælder efter den supplerende beløbsordning.

 

Brug for hjælp?

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm er specialiseret inden for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Vores advokater står derfor altid klar til at assistere dig og din arbejdsgiver.

Vi er altid opdaterede på udlændingeloven og sikrer dig en dybdegående vurdering af dine muligheder og en god sagsbehandling.

Kontakt os endelig, hvis du har en sag, vi kan hjælpe dig med, og få en uforpligtende gennemgang af processen og de gældende krav.

Servan Akat, tlf. 2258 5154, servan@advokatfirmaet-ge.dk

Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770, kristian@advokatfirmaet-ge.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.