...

To nylige sejre i sager med identitetstyveri

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm ser desværre fortsat et stigende antal sager om identitetstyveri. Fælles for mange af sagerne er, at gerningsmændene optager såkaldte kviklån i de forurettedes navne, hvormed de forurettede efterlades med en gæld, de i udgangspunktet ikke kan pålægges at betale tilbage. Dette forhindrer imidlertid ikke kreditorerne fra at forsøge at inddrive betalingen, alt imens gælden blot vokser sig større og større.

De to seneste sager om identitetstyveri har været behandlet af firmaets advokat, Morten Riber Nielsen, der efter en konkret gennemgang af sagernes omstændigheder vurderede, at der ikke var noget grundlag for at kræve betaling af de forurettede. Efter nærmere korrespondance med de pågældende kreditorer og indgivelse af en omfattende klage til Det Finansielle Ankenævn, lykkedes det at overbevise de pågældende kreditorer om at trække sagen, og dermed kravet, tilbage. De forurettede kunne herefter glæde sig over, ikke bare at være gældsfrie, men også at have sparet et potentielt langt og økonomisk tungt sagsforløb i retten.

Hvad er identitetstyveri?

Identitetstyveri er en særlig form for tyveri bestående i, at andre får fat på dine personlige oplysninger, som misbruges til at tømme din konto eller oprette låne- eller abonnementsaftaler i dit navn. Det kunne være dit CPR-nummer, brugernavn, password og NemId.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har været udsat for identitetstyveri, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit betalingskort eller NemId-nøglekort. Efterfølgende bør du anmelde misbruget til politiet. Begge dele har stor bevismæssig betydning, når aftaleparter og eventuelle kreditorer skal overbevises om, at du ikke selv har indgået aftalerne og optaget lånene. Du kan også selv kontakte og informere de pågældende kreditorer om misbruget. Vi anbefaler dog, at du kontakter en advokat, som kan bistå dig i sagen.

Hvorfor er det vigtigt at have en advokat med fra start?

Den digitale udvikling har medført stigende it-kriminalitet. Vi oplever særligt en foruroligende udvikling i antallet af sager om misbrug af NemId-oplysninger. Denne validering anses af mange virksomheder for en sikker identitetsbekræftelse. Det betyder også, at virksomheder stiller høje bevismæssige krav, før de vil indstille forfølgningen af kravene mod dig. Ligeledes stiller de høje krav til din mangel af skyld.

I sager om misbrug af NemId har identitetstyven typisk optaget flere lån og lignende forpligtelser i dit navn. Det medfører, at du konstant vil modtage inddrivningsskrivelser og beskeder fra kreditorer, hvormed du ikke kan vide dig sikker på omfanget af misbruget.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt efter du er blevet vidende om misbruget, kontakter en advokat, der kan bistå dig i forløbet. Advokatens opgave er at varetage kommunikation med kreditorerne, rådgive dig, skabe et overblik og repræsentere dig i en evt. foged- eller retssag. Identitetstyveri er et kompliceret retsområde i konstant udvikling. Med den rette rådgivning sikrer du, at der bliver værnet om din retsstilling og du undgår at lide unødige økonomiske tab som følge af misbruget.

Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater med speciale i identitetstyveri til en uforpligtende vurdering af din sag. På vores kontor i København, Kristian Aarsøe, tlf. 2210 1770 eller vores kontor i Aarhus, Morten Riber Nielsen, tlf. 2210 1767.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.