Ugandisk statsborger

Der er mange forskellige typer inddragelsessager, der bliver afgjort af Flygtningenævnet. En af de sværeste typer at vinde, er dem, hvor ansøgeren har opnået sin opholdstilladelse ved svig, altså ved urigtige oplysninger. Der kan være mange årsager til at give urigtige oplysninger, men det er vigtigt altid at huske, at nogle gange har ansøgeren ikke andre valg end at skjule den egentlige årsag til sin flugt. En sag vi netop har ført for en ansøger viser, at selv sager om svig efter omstændighederne kan falde ud til fordel for ansøgeren.

Sagens omstændigheder

Sagen vedrørte en ugandisk statsborger, der var kommet til Danmark i 2006, men nu havde fået sin opholdstilladelse inddraget.

Han fik oprindeligt opholdstilladelse i Danmark som kvoteflygtning. Han havde i den forbindelse fortalt UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation), at han frygtede myndighederne i Uganda, fordi hans onkel var tidligere præsidentkandidat, og fordi ansøgeren havde været i fængsel i en måned på grund af sin støtte til onklen.

Da ansøger skulle have sin opholdstilladelse forlænget i 2019, ændrede han over for Udlændingestyrelsen forklaring og fortalte nu, at han frygtede myndighederne i Uganda, fordi han i sin tid var deserteret fra militæret i Uganda, og fordi han havde tilslutning til militæret i Rwanda. Ansøgeren havde oprindeligt givet en anden forklaring, fordi han frygtede straf for at have deserteret.

Udlændingestyrelsen nåede derfor frem til, at ansøger havde opnået sin opholdstilladelse ved svig. Derfor nægtede de at forlænge hans opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen tog derefter stilling til, hvorvidt ansøger kunne få opholdstilladelse på grund af sit nye asylmotiv. De afviste dette, bl.a. fordi ansøgers troværdighed var svækket på grund af svigen. Udlændingestyrelsen fandt derfor, at ansøgeren skulle udvises af Danmark.

Herefter skulle Flygtningenævnet tage stilling til sagen. Flygtningenævnet var enig med Udlændingestyrelsen i, at ansøger havde opnået sin opholdstilladelse ved svig. Til gengæld fandt Flygtningenævnet, at ansøgers forklaring om sit nye asylmotiv var troværdigt. Derfor fandt de, at ansøger stadig havde behov for beskyttelse. Flygtningenævnet ændrede derfor Udlændingestyrelsen afgørelse og ansøger fik tildelt opholdstilladelse.

I deres afgørelse lagde Flygtningenævnet vægt på, at ansøger fremstod præget af sine oplevelser og havde forklaret troværdigt og på en måde, der virkede selvoplevet. Herudover lagde de vægt på, at der var dokumentation for, at ansøger rent faktisk havde været fængslet tidligere.

Har du brug for en advokat?

Myndighederne er særdeles strenge over for svig, og selvom ansøgerens nye forklaring kan virke meget sandsynlig, vil myndighederne være meget skeptisk, da ansøger nu allerede har afgivet urigtige oplysninger. Derfor ses det oftest, at ansøgers nye forklaring afvises. På grund af en overbevisende forklaring og nogle gode argumenter lykkedes det dog at overbevise Flygtningenævnet.

Hvis du har en sag om inddragelse eller forlængelse af din opholdstilladelse, er de gode argumenter forskellen på, om du får tilladelse til fortsat at opholde dig i Danmark eller ej. Derfor er det vigtigt at have en advokat, der har styr på både loven og argumentationen.

Har du en verserende sag hos Flygtningenævnet, har du ret til en advokat. Du kan enten få en advokat beskikket, eller du kan selv vælge hvilken advokat, der skal repræsentere dig. Du kan derfor tage kontakt til os og bede os om at repræsentere dig.

Vi har flere advokater med speciale i udlændingeret, som både står klar til at hjælpe dig med din asylsag eller din inddragelsessag. Vi har fået omstødt mange asyl- og inddragelsessager, og vi gør, hvad vi kan for også at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf.: 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.