Undgå høj arveafgift ved hjælp af afgiftsfrie gaver

Undgå høj arveafgift ved hjælp af afgiftsfrie gaver


Hvis du ønsker at undgå den høje arveafgift, kan afgiftsfrie gaver være en god idé. Og hvad er så det? Læs med nedenfor, hvor vi forklarer begrebet og kommer med et eksempel på, hvor det giver mening.

AFGIFTSFRIE GAVER FREMFOR ARVEFORSKUD

Vær opmærksom på forskellen mellem en afgiftsfri gave og et arveforskud.

En gave defineres som en formueoverførsel uden modydelse. Det vil sige, at denne formueoverførsel er givet af gavmildhed.
Et arveforskud er et forskud på arv. Det vil sige at arveforskudsbeløbet senere skal modregnes i forbindelse med, at der udbetales arv ved givers død.

HVEM ER OMFATTET AF REGLERNE OM AFGIFTSFRIE GAVER:

  • Børn, børnebørn, oldebørn
  • Stedbørn
  • Samlevende, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven
  • Forældre
  • Visse plejebørn

Ønsker du at give gaver til andre personer, udover overstående liste, vil gaven blive indkomstbeskattet.

For at imødegå boafgift på arv, kan det være relevant at give afgiftsfrie gaver, som betyder, at forældre hvert år blandt andet kan give deres børn 67.100 kr. (2020) hver i skattefri gave. Samlet set vil et forældrepar kunne give 134.200 kr. til hver af deres børn hvert år.

EKSEMPEL PÅ EN AFGIFTSFRI GAVE

Hvis du er i god tid, kan du eksempelvis give dit barn et sommerhus i overdragelse med et familiegældsbrev som vederlag. Den årlige eftergivelse kan dog ikke aftales på forhånd, da du ikke kan forpligte dig til at give gaver. Det er derfor vigtigt, at ”årlig eftergivelse” eller lignende tekst ikke fremgår af gældsbrevet, idet gældsbrevet herefter vil blive anset som en gave, hvor der skal betales 15 % i gaveafgift.

Det anbefales at få en advokat med, hvis du vil oprette et gældsbrev. På den måde sikres det, at gældsbrevet nedskrives korrekt.

Herefter står dit barn som låntageren og du som långiveren på gældsbrevet. Skulle du f.eks. den 3. juni få lyst til at blive spontant gavmild og forære låntageren (dit barn) 60.000 kr., kan du gøre det fuldstændigt afgiftsfrit. Herefter er låntageren (dit barn) i sin gode ret til at bruge disse penge, som vedkommende vil. For eksempel kan låntageren (dit barn) bruge pengene til at betale afdraget på sit rentefri lån hos dig den 12. juni. Det anbefales, at afdragene bliver nedskrevet på selve gældsbrevet. Det er ydermere en god idé at kunne dokumentere overførsler f.eks. via bankudskrifter.

SKAL VI HJÆLPE DIG VIDERE?

Har du spørgsmål til arveafgift, ønsker du hjælp til oprettelse af familiegældsbrev eller ønsker du at oprette et testamente, kan du kontakte en af vores advokater på 72 14 11 15. Du kan også udfylde vores kontaktformular her – så kontakter vi dig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.