...

Værdiansættelsescirkulæret står fast

Det er efterhånden almindeligt kendt, at man har mulighed for at overdrage lejlighed, hus eller sommerhus til familiemedlemmer til en favorabel pris på 15 % over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Værdiansættelsescirkulæret (i daglig tale blot kaldet 15 %-reglen) giver altså ved overdragelse af fast ejendom ret til at afvige fra de offentlige ejendomsvurderinger med +/- 15 % uden skattemæssige konsekvenser til følge. 

Som følge af en generel stigning af ejendomspriserne havde Skattestyrelsen på det seneste tilsidesat anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret med den særlige begrundelse, at anvendelsen af cirkulæret medvirkede til en uforholdsmæssig regulering af priserne, hvorved der var tale om en ”særlig omstændighed”. Den begrundelse holdt dog ikke i retten. 

Højesteret fastlagde for nyligt ved kendelse, at det naturligvis er Skattestyrelsen selv, der bærer risikoen, hvis det viser sig, at den offentlige ejendomsvurdering er sat for lavt. Skattestyrelsens henvisning til stigningen i ejendomspriserne fik dermed ingen genklang i Højesteret. 

Højesterets kendelse har betydning for mange boligejere, der nu kan anvende 15 %-reglen igen uden at være bekymret for, om Skattestyrelsen vil godkende værdiansættelsen eller kræve en sagkyndig vurdering. 

Der er dog fortsat en række tilfælde, hvor Skattestyrelsen kan tilsidesætte et ejendomssalg værdiansat efter 15 %-reglen. Det er derfor altid en god idé at kontakte en rådgiver og sikre, at man ikke falder ind under ét af disse tilfælde. Derudover bør man generelt være opmærksom på, at 15%-reglen ændres til en 20%-regel med et nyt værdiansættelsescirkulære i den kommende tid – set i lyset af de kommende nye offentlige ejendomsvurderinger. Dette kan være endnu en grund til at få overdraget sommerhuset eller lejligheden til sine nærmeste, mens det fortsat kan ske til +/- 15% ud fra den gamle offentlige ejendomsvurdering.

Har du spørgsmål i forbindelse med salg af fast ejendom eller mangler du en boligadvokat, er du altid velkommen til at kontakte vores erfarne boligteam: Advokat Morten Riber Nielsen, tlf. 22 10 17 67, Advokat Kristian Aarsøe 22 10 17 70 eller advokatfuldmægtig Rasmus Møller Nielsen, tlf. 22 10 17 66, og vi vil med glæde hjælpe dig. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.