Arveklasserne - hvem arver, når jeg dør

Arveklasserne – hvem arver, når jeg dør?


Såfremt du ikke har lavet et testamente, er det Arveloven der bestemmer, hvem der arver dig. Men har du egentligt styr på, hvem der er dine legale arvinger og fordelingen af din arv? Hvis ikke, så læs med nedenfor, hvor vi forklarer arveklasserne, og hvem der egentlig arver dig.

Arveklasserne

Arveloven, som trådte i kraft i 2008, opdeler din slægt i 3 forskellige klasser afhængig af deres relation til dig. Dette er et såkaldt prioriteret ”familiehierarki”. Arveklasserne er fordelt således:

  • Arveklasse 1: Ægtefælle og børn
  • Arveklasse 2: Forældre, herefter søskende og deres børn
  • Arveklasse 3: Bedsteforældre og deres børn

Det vil sige, at man starter i arveklasse 1 og såfremt der ikke findes arvinger i arveklasse 1, går arven videre til arveklasse 2, osv.

Fordelingen af arven

 

Arveklasse 1

Din ægtefælle har ret til halvdelen af arven, mens den anden halvdel af arven vil blive fordelt mellem de resterende arvinger i arveklasse 1.

De nærmeste arvinger, efter din ægtefælle, er dine børn. Dine børn arver ligeligt. Det betyder, at hvis et af dine børn er døde, vil dennes arv blive fordelt til vedkommendes livsarvinger. Det betyder, at dine børnebørn kan arve dig.

Arveklasse 2

Hvis du ikke har ægtefælle eller børn, vil dine forældre være de næste i rækken til at modtage arv. Dine forældre vil arve ligeligt, hvilket betyder, at hvis en af dine forældre er døde, vil dennes arv blive fordelt til vedkommendes livsarvinger. Det vil sige, at det er dine søskende/halvsøskende, der arver dig. Hvis en af dine søskende er døde, vil dennes arv gå til vedkommendes livsarvinger. Det vil sige, dine nevøer og niecer kan arve dig.

Arveklasse 3

Er der ingen arvinger i arveklasse 2, vil din arv gå videre til arveklasse 3. Det er først og fremmest dine bedsteforældre på begge sider af dine forældre, der arver ligeligt hver. Halvdelen af din arv går til din fars forældre, og halvdelen af din arv går til din mors forældre. Hvis en af dine bedsteforældre er døde, vil dennes arv gå til deres børn. Det vil sige, at din farbror, morbror, faster og moster kan arve dig.
Herefter stopper arveklasserne, hvorfor dine fætre og kusiner ikke kan arve dig efter arveloven. Ønsker du, at dine fætre og kusiner eller andre personer skal arve dig, skal du oprette et testamente.

Ingen arvinger

Såfremt du ingen arvinger har i arveklasserne, og du intet testamente har oprettet, vil arven efter dig tilfalde staten som ”herreløs kapital”. Ønsker du ikke, at din arv skal tilfalde staten, skal du oprette et testamente.

Hvis du beslutter dig for at oprette et testamente, kan du være med til at bestemme, hvem der skal arve dig. Samtidig kan du være med til at give bedst mulig sikkerhed for dine arvinger. Det kan du bl.a. gøre ved at oprette et testamente, der indeholder særeje for f.eks. dine børn eller børnebørn.

Skal vi hjælpe dig videre?

Vi kan være med til at sikre dine arvinger bedst muligt ved at hjælpe dig med at oprette af testamente. Du skal blot kontakte en af vores advokater på telefon 72 14 11 15 eller sende en mail til info@advokatfirmaet-ge.dk.

Du kan også læse mere om testamente her.

Indlægget er skrevet af Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat og Camilla Barrit Holm, sagsbehandler.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.