...
Er din skade en arbejdsskade eller ej

Er du i tvivl om, hvorvidt din skade er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er ikke kun en skade der påføres en arbejdstager, som er i fast job og til fast løn. En arbejdsskade er meget mere end det. Hvis du er i tvivl om din skade er en arbejdsskade, så læs med her.

Vi har udvalgt en række eksempler på skader, der kan anerkendes som arbejdsskader:

Alt arbejde for arbejdsgiveren, også frivilligt arbejde og private tjenester

Du ved formentlig, at hvis du kommer til skade imens du er på dit almindelige arbejde, så vil skaden med stor sandsynlighed være en arbejdsskade. Men ved du, at alt det arbejde du udfører for en arbejdsgiver, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven? Det gælder både arbejde i arbejdsgiverens virksomhed og i arbejdsgiverens personlige husholdning, ligesom også private tjenester for arbejdsgiveren og dennes familie er omfattet.
Det er uden betydning, om arbejdet er lønnet eller ej. Også frivilligt arbejde er omfattet.

Kørsel i arbejdstiden og transport til og fra arbejde

Hvis du kommer til skade på vej til eller fra arbejde, så er det normalt ikke en arbejdsskade. Der er dog masser af undtagelser, hvor skader under transporten til og fra arbejde er omfattet af arbejdsskadesikringen. Hvis det er en del af dit arbejde, at du skal flytte dig mellem flere forskellige steder i løbet af en arbejdsdag, vil transporten mellem disse steder være omfattet.

Kurser

Kommer du til skade på et kursus i arbejdsøjemed, er du dækket af arbejdsskadesikringsloven, hvis følgende punkter er opfyldt:

  • Din arbejdsgiver har besluttet, at du skal på kursus eller anden uddannelse for at dygtiggøre dig
  • Din arbejdsgiver betaler kurset
  • Du får løn under kurset

Dette gælder også, hvis der er tale om et kursus over flere dage, hvor du eksempelvis skal overnatte. Her vil du som udgangspunkt være dækket under hele dit ophold.

Firmaarrangementer

Kommer du til skade i forbindelse med et firmaarrangement, er du også dækket af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder, hvis arrangementet er arrangeret af arbejdsgiver enten med henblik på markedsføring eller til at styrke samarbejdet i virksomheden – eksempelvis julefrokoster og teambuilding ture.

Andre omfattede aktiviteter

Ud over ting der direkte er tilknyttet dit arbejde, kan følgende aktiviteter også anerkendes som arbejdsskader:

• Udøvelse af borgerlige og kommunale ombud
• Varetagelse af tillidshverv
• Forsøg på at redde menneskeliv
• Forebyggelse af ulykker
• Afværgelse af tab

Vi gør opmærksom på, at alle ovennævnte eksempler blot er et lille udvalg af aktiviteter, hvor du under udøvelse kan pådrage dig en arbejdsskade, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Der findes tilfælde, hvor skader der er sket under udøvelse af de ovennævnte aktiviteter ikke er omfattet, lige som der findes andre aktiviteter, der alligevel kan medføre skader, der anerkendes som arbejdsskader, selvom de ikke er nævnt her.

Skal vi hjælpe dig videre?

Har du spørgsmål til en konkret sag eller vil du bare gerne vide mere om dine erstatningsmuligheder, så kontakt os på telefon 72 14 11 15. Du kan også læse mere om arbejdsskader her.

Indlægget er skrevet af Tove Juhl Jørgensen, advokatfuldmægtig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.