...
Forlængelse af opholdstilladelse

Kan jeg få forlænget min opholdstilladelse?

Som flygtning i Danmark kan du få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse, når opholdstilladelsen er givet efter udlændingelovens § 7 eller § 8. Men hvilke betingelser stilles der?

Mulighed for forlængelse

Hvis du har fået opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 7 eller § 8 har du som udgangspunkt mulighed for at få forlænget opholdstilladelsen, hvis du opfylder visse betingelser. Som flygtning med konventionsstatus eller beskyttelsesstatus, kan man få forlænget sin opholdstilladelse med højst 2 år ad gangen. Hvis du som flygtninge i stedet har midlertidig beskyttelsesstatus, kan du højst få forlænget din opholdstilladelse med 1 år ad gangen. Når de første 3 år er gået, kan du få forlænget din opholdstilladelse med højst 2 år ad gangen.

Hvornår kan din opholdstilladelse inddrages?

Når du som flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, kan den efter visse omstændigheder inddrages. Det afskærer din muligheder for at få forlænget din opholdstilladelse.
Du kan læse mere om de forskellige grundlag for at inddrage opholdstilladelsen nedenfor. Her kan du også læse, hvilke betingelser, du skal opfylde for at få den forlænget.

Ændrede forhold

Opholdstilladelsen kan blive inddraget, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede. Der stilles dog særlige krav ved opholdstilladelser med konventionsstatus. Her kan inddragelse kun ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i dit hjemland.
Hvis du derimod har beskyttelsesstatus, skal der foretages en vurdering af, om du fortsat har krav på beskyttelse i Danmark i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det betyder blandt andet, at ingen må underkastes tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. I dette tilfælde kan en inddragelse derfor foretages, selvom der ikke er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i dit hjemland. Dette skyldes, at afgørelsen beror på personlige forhold.

Rejser til/fra Danmark

Hvis du som flygtning rejser til dit hjemland, vil dette kunne medføre, at din opholdstilladelse inddrages. Det gælder uanset hvor længe, du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse.

Dine personlige forhold tages i betragtning

Dine personlige forhold vil nødvendigvis indgå i afvejningen af, om du får forlænget din opholdstilladelse eller om den inddrages. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis der er personlige forhold i din situation, som gør, at en inddragelse vil være særlig belastende for dig, vil opholdstilladelsen alligevel ikke blive inddraget. Men hvad forstås egentlig ved ”særlig belastende”?

Der er flere forhold, som Udlændingestyrelsen tillægger vægt i denne vurdering, herunder din tilknytning til det danske samfund.

Ting, der kan have indflydelse på forlængelse af opholdstilladelse:

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Engagement i foreningslivet
 • Grundlæggende danskkundskaber
 • Gennemførsel af et længerevarende uddannelsesforløb
 • Varigheden af dit ophold i Danmark
 • Din alder, dine helbredsforhold og andre personlige forhold
 • Tilknytning til personer, som bor i Danmark
 • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet
 • Om du vil lide overlast i hjemlandet

Generelt kan man sige, at jo større din tilknytning til Danmark er og jo mindre den til dit hjemland er, jo bedre er forudsætningerne for opholdstilladelse.

Hvornår skal du søge om forlængelse?

Som flygtning kan du tidligst indgive din ansøgning om forlængelse 3 måneder før, din nuværende opholdstilladelse udløber. Imens din sag behandles, kan du lovligt fortsat opholde dig i Danmark.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl, om du kan få din opholdstilladelse forlænget eller har du brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte en af vores advokater for hjælp. Giv os et kald på telefon 72 14 11 15 eller skriv en e-mail til: info@advokatfirmaet-ge.dk.

Læs mere om vores ydelser inden for udlændingeret.

Indlægget er skrevet af Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat.

2 Comments
 • Anne Dorte Hansen
  Posted at 11:20h, 23 maj

  Jeg har et.spørgsmål . Da jeg ønsker her efter 5 år og blive skilt fra min marokkanske mand . Han har opholdt sig snart 5 år efter sommer i Danmark. Men vi har ik børn sammen han er ved at læse til su assistent men er ik bestået til dette endnu har aldrig haft arbejde her . Vil gerne helst for min sikkerheds han bli’r sendt hjem .Hvad er reglerne og vil han blive sendt hjem nu vi ik har børn sammen. Mvh Anne Dorte

  • Janni Palm Valentin Knudsen
   Posted at 07:28h, 26 maj

   Hej Anne Dorte
   Du kan kontakte advokatfuldmægtig Kristian Aarsøe på 22 10 17 70, så kan han hjælpe dig med svar til dit spørgsmål.