...
Uskiftet bo - hvad er det og hvorfor skal jeg vælge det

Hvad er uskiftet bo, og hvorfor skal jeg vælge det?


Reglerne om uskiftet bo kan sikre dig eller din ægtefælle i tilfælde af, at en af jer går bort. Læs her om mulighederne for at sidde i uskiftet bo, og hvilken betydning det har for dig.

Når en person afgår ved døden

Ved en persons død foretages der et dødsboskifte. Ved dette skifte opgøres alle afdødes aktiver, eventuelle kreditorers tilgodehavender betales og til sidst fordeles arven til afdødes arvinger. Dette sker enten efter de almindelige arveregler eller et testamente. Af arven betales der boafgift til staten, medmindre arvingerne er fritaget for det.

Uskiftet bo

Reglerne om uskiftet bo fremgår af Arvelovens § 17 – 34 og omhandler det forhold, hvor afdødes bo ikke skiftes med arvingerne som nævnt ovenfor. Derimod udleveres boet til afdødes ægtefælle. Rettigheder og råderet over boet tilfalder den længstlevende ægtefælle på samme vis som en reel ejer.

Formålet med reglerne om uskiftet bo er at beskytte den længstlevende ægtefælle. Ægtefællen beskyttes, så vedkommende ikke tvinges til at sælge hus og andre fælles ejendele, betale omkostninger i forbindelse med skiftet samt udbetale arv til de andre arvinger. Et dødsboskifte kan nemlig være en bekostelig affære for ægtefællen og resultere i, at vedkommende må finde et andet sted at bo.

Betingelser og begrænsninger ved uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle kan kun ”sidde” i uskiftet bo med den del af afdødes aktiver, som er delingsformue. Hvis afdødes midler ved ægtepagt er gjort til særeje, skal disse skiftes med arvingerne, og kan ikke indgå i det uskiftede bo.

Hvis afdøde efterlader sig såkaldte særlivsarvinger – børn fra et andet ægteskab, kræves der samtykke fra disse særlivsarvinger, for at ægtefællen kan sidde i uskiftet bo. Samtykket kan gives ved et forhåndssamtykke, som sker mens begge ægtefæller er i live.

Den længstlevende ægtefælle bliver personligt ansvarlig for det uskiftede bo. Det vil sige, at ægtefællens fremtidige indtjening indgår i det uskiftede bo, og at man hæfter for eventuel gæld. Ægtefællen skal holde regnskab over boet og må ikke give store gaver og ødsle boets midler væk til skade for arvingerne.

Det er også værd at bemærke, at ægtefællens testationsret begrænses. Derudover kan der være skattemæssige forhold af betydning.

Ophør af uskiftet bo

Det uskiftede bo ophører ved længstlevendes død eller indgåelse af nyt ægteskab. Herudover kan længstlevende også vælge at skifte det uskiftede bo i levende live.

Har du behov for hjælp eller spørgsmål til arv og testamente, kan du kontakte os på telefon 72 14 11 15 eller skrive en mail til info@advokatfirmaet-ge.dk. Vi vil være mere end glade for at hjælpe dig.

Indlægget er skrevet af Rasmus Møller, sagsbehandler og Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.