...

Hvis du er forælder vil et børnetestamente være en rigtig god idé

Som indehaver af forældremyndigheden, er det muligt for dig at tilkendegive, hvem du ønsker der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du afgår ved døden, før barnet fylder 18 år. Tilkendegivelsen kan skrives ind et dokument, som de fleste også kender som et børnetestamente.

Det er yderst relevant at oprette et børnetestamente for både jer som par og dig som enlig forælder med mindreårige børn.

Årsagerne til at oprette børnetestamente

Ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm anbefaler vi, at forældre aktivt tager stilling til forældremyndigheden over mindreårige børn i tilfælde af død – eller at forældrene som minimum gør sig grundige overvejelser. Det er der to primære grunde til:

  1. Forældrene er de nærmeste til barnet, og dem som bedst kan vurdere, hvem i jeres familie og omgangskreds, der er egnet til at tage sig af barnet og hvem der har størst tilknytning til barnet næstefter forældrene.
  2. Med et børnetestamente sikrer man sig mod en eventuel konflikt mellem de to grene af familien.

 

Det er vigtigt at pointere, at det er Familieretshuset og i sidste ende Familieretten, som træffer den endelige afgørelse om forældremyndigheden over et mindreårigt barn. I tilfælde af forældrenes død har Familieretshuset pligt til at undersøge, om der findes et børnetestamente, da børnetestamentet vejer tungt vurderingen af, hvad der er bedst for barnet.

Hvilke overvejelser bør du gøre dig?

Tit og ofte er det oplagt, hvem der tilbringer meget tid med børnene og har et godt forhold til dem.

Men det er også relevant at tænke langsigtet og mere praktisk – bor personen tæt på barnet? Hvilken alder har personen? Er det et par?

Du bør også overveje, om du vil indsætte flere personer i børnetestamentet, som overtager forældremyndigheden, hvis den første person ikke kan eller ønsker det.

Oprettelsen af børnetestamentet

Et børnetestamente kan både oprettes som et særskilt dokument eller indsættes i et almindeligt testamente om arv.

Der er ikke de samme formkrav til et børnetestamente som et almindeligt testamente. Du kan selv lave og underskrive et børnetestamente som et helt almindeligt dokument. Herefter kan du gemme børnetestamentet og udlevere en kopi til de personer, som du ønsker tillagt forældremyndigheden.

Men det giver rigtig god mening at kombinere børnetestamente med et testamente om arv, når du er i gang. Vi vil også anbefale, at børnetestamentet oprettes for en notar. På den måde kan du være sikker på, at børnetestamentet ikke bliver væk eller sås tvivl om efter din død.

Derudover kan du i kombination med et testamente om arv beslutte, om der skal afsættes beløb af din arv til barnet, som personen i børnetestamentet kan anvende til barnets forsørgelse. Det giver rigtig god mening at tænke over, da der kan være store økonomiske udgifter forbundet med barnets forsørgelse og opvækst.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller går med overvejelser om børnetestamente og har brug for hjælp, er du/I meget velkommen til at kontakte vores kontor i Aarhus eller København. Det er muligt at ringe på tlf. 72 14 11 15, eller skrive en e-mail til info@advokatfirmaet-ge.dk. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.