...
ryd fortovet for visne blade

Ryd fortovet for visne blade

Hver vinter, når sneen falder, bliver man mindet om, at man som grundejer har pligt til at fjerne sne fra færdselsområder omkring eget hus – i hvert fald hvis man vil undgå at blive mødt med et erstatningskrav i tilfælde af, at en person skulle gå hen at falde på ens fortov og dermed komme til skade. Dette kan du læse mere om i dette blogindlæg.

Hvad færre derimod er opmærksomme på er, at en lignende pligt også gælder for visne blade, der især om efteråret dækker fortovene landet over, og som særligt i forbindelse med regnvejr også kan resultere i særdeles glatte fortove.

Har du været udsat for en skade? Se hvordan vi kan hjælpe dig her. 

Det siger loven

Det følger af lov om offentlige veje m.v., at en grundejers renholdelsespligt omfatter fjernelse af ukrudt og lignende, renholdelse af fortove og stier med tilhørende grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender samt fjernelse af affald. Dermed har man altså som grundejer ifølge denne lov en pligt til at holde sit fortov frit for alt, der kan give anledning til besvær for færdslen på de pågældende arealer, herunder også blade. I forbindelse med regn kan de give anledning til særdeles glatte fortove, og som dermed også kan være årsag til skader og som følge heraf erstatningskrav.

Dit ansvar som grundejer

Som det fremgår ovenfor er det dit ansvar som grundejer at holde det til grunden tilhørende fortov rent, herunder blandt andet at rydde fortovet for visne blade, således at det ikke er farligt at færdes på det. Hvis du ikke lever op til dette ansvar, risikerer du, at en person, der falder på dit fortov, rejser et erstatningskrav mod dig som følge af de skader, som vedkommende pådrager sig i forbindelse med faldet.

Hvis du har en grundejeransvarsforsikring, kan et erstatningskrav, der rejses i forbindelse med skader opstået som følge af forsømmelsen af pligten til at holde fortovet rent, sendes til dit forsikrings-selskab, i hvilken forbindelse forsikringsselskabet kan udbetale erstatning til den skadelidte.

Hvis uheldet er ude, og du kommer til skade

Hvis uheldet skulle være ude, og du pådrager dig en skade, som er forårsaget af, at en grundejer har forsømt at holde sit fortov rent, herunder at rydde fortovet for visne blade, er det vigtigt, at du sikrer dig beviser. Sådanne beviser kan være både vidner og foto- og videodokumentation med dato. Hertil kommer, at det i forbindelse med personskader er vigtigt, at du tager kontakt til egen læge eller skadestuen på selve dagen for ulykken, således at skaden bliver registreret. På denne måde kan du bevise, at grundejeren har forsømt sin pligt.

Lad os hjælpe dig videre

Hvis du er kommet til skade, hjælper vi dig gerne med en vurdering af, om du har mulighed for at rejse et erstatningskrav. Kontakt os på tlf.: 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her.

Du kan desuden læse mere om dine muligheder for at få erstatning her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.