Sådan vælger du advokat til din asylsag

Sådan vælger du advokat til din asylsag


Hvis du har en verserende asylsag ved Flygtningenævnet, har du ret til at få en advokat beskikket. Dette betyder, at Flygtningenævnet vælger en advokat, som repræsenterer dig i din sag, og at Flygtningenævnet betaler for advokatudgifterne.

Hvis du får afslag på en asylansøgning ved Udlændingestyrelsen, anses afgørelsen automatisk for påklaget til Flygtningenævnet. Derfor har du krav på at få en advokat beskikket.

Beskikkelsen kan ske på én af to måder:

1) Du finder selv en advokat til din asylsag

Du har muligheden for selv at tage kontakt til en advokat med henblik på, at advokaten skal repræsentere dig. Advokaten vil så rette henvendelse til Flygtningenævnet og anmode om at repræsentere dig i sagen.

Herefter skal Flygtningenævnet godkende advokaten. Normalt godkender Flygtningenævnet den advokat, som man har valgt. Flygtningenævnet kan dog i særlige tilfælde afvise advokaten, hvis Flygtningenævnet mener, at den valgte advokat vil forsinke sagen.

Udlændingeretten er kompleks og ændrer sig hele tiden i takt med, at nye regler bliver vedtaget. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat med speciale og erfaring inden for udlændingeretsområdet. Dette giver dig de bedste forudsætninger for at vinde sagen.

I løbet af forberedelsen af sagen vil det være nødvendigt at afholde møder med advokaten. Det er derfor også en god idé at finde en advokat med kontor i nærheden af, hvor du bor.

Slutteligt kan man ikke komme udenom, at juridiske problemer kan være anstrengende og frustrerende, især når det gælder vigtige emner som asyl. Når du vælger advokat, er det derfor også vigtigt, at du vælger én, som du føler dig tryg ved.

2) Flygtningenævnet finder en advokat for dig til din asylsag

Hvis du ikke selv finder en advokat, finder Flygtningenævnets sekretariat en advokat for dig. Flygtningenævnet har en liste over udlændingeretsadvokater, som de normalt beskikker, og sekretariatet vil forsøge at finde en advokat, der har kontor i nærheden af, hvor du bor.

Det betaler Flygtningenævnet

Flygtningenævnet betaler som sagt udgifterne til advokaten, herunder udgifter til transport og tolk, så længe advokaten er beskikket.

Beskikkelsen ophører, så snart Flygtningenævnet har truffet en afgørelse i sagen. Hvis du vil fortsætte med at bruge advokaten efterfølgende, eller hvis du samtidig med, at din asylsag verserer ved Flygtningenævnet, vil bruge advokaten til andre sager, skal du selv betale omkostningerne.

Hvis du ved, at du også har brug for advokaten til andre sager, kan det derfor også være relevant at overveje advokatens salær.

Vær opmærksom på særlige tilfælde

Du skal være opmærksom på, at hvis din sag vedrører overførsel efter Dublinforordningen, har du ikke ret til at få en advokat beskikket. Dette er sager, hvor man som asylansøger er blevet kaldt til oplysnings- og motivsamtale hos Udlændingestyrelsen, og hvor Udlændingestyrelsen i den forbindelse bliver opmærksom på, at asylsagen slet ikke skal behandles i Danmark, men f.eks. i Italien, fordi man som ansøger tidligere har søgt om asyl dér.

I sådanne sager er det Dansk Flygtningehjælp, der som udgangspunkt vil repræsentere dig. Du må dog stadig gerne vælge at lade en advokat repræsentere dig, men i så fald skal du selv afholde alle omkostningerne.

Vi kan hjælpe dig med din asylsag

Vi kan hjælpe dig, hvis du har fået afslag på din asylansøgning og selv ønsker at vælge din advokat.

Vi har flere advokater med speciale i udlændingeret, som både står klar til at hjælpe dig med din asylsag eller din inddragelsessag. Vi har fået omstødt mange asyl- og inddragelsessager, og vi gør, hvad vi kan, for også at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf.: 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.