stalking

Højesteret slår fast: ofre for stalking har ret til erstatning

Den 3. april 2019, tog Højesteret for første gang nogensinde stilling til en sag om stalking – både strafferetligt og erstatningsretligt.
Dette resulterede i, at ofret fik tilkendt erstatning i form af en godtgørelse kaldet tort på kr. 30.000. Herudover fik vedkommende godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ofrets mor fik også tilkendt en godtgørelse på kr. 20.000.

Det vil sige, at det nu er slået fast af Danmarks højeste instans: Ofre for stalking har ret til erstatning.

Dette er dog ikke en nyhed for os, da vi for længst har haft vores første sager om stalking og fået erstatning hjem til ofrene for dette.

Hvad er stalking?

Stalking kan være rigtig mange ting, og fordi det er et forholdsvist nyt begreb, er det ikke endeligt afklaret, hvornår der er tale om stalking, og hvornår der ikke er.

Helt overordnet er der tale om stalking, når en person, du ikke ønsker kontakt med, gentagne gange:

 • følger efter dig
 • tager kontakt til dig
 • overvåger og/eller chikanerer dig

Selve stalkingperioden er også meget varierende og kan være fra en måned og op til flere år.

Vi synes, det er vigtigt at gøre ofre opmærksomme på, at der også er tale om stalking selvom de henvendelser, der bliver rettet mod dig, ikke nødvendigvis er ulovlige i sig selv. Det vil altså sige, at det ikke er et krav, at der skal være tale om vold, trusler eller lignende. Alle former for ubehagelige henvendelser over længere tid kan anmeldes som stalking.

Konsekvenserne af stalking

Stalking kan have vidtrækkende konsekvenser.

Nogle ofre flytter fra hus og hjem, mens det for andre kan være tilstrækkeligt med et hemmeligt telefonnummer. Ud over disse meget konkrete problemer kan stalking medføre psykiske gener i form af angst eller lignende.

Hvis du, som offer for stalking, får behov for behandling ved eksempelvis en psykolog, vil disse udgifter kunne kræves erstattet ved stalkerens forsikringsselskab.

Stalkingofre kan i værste fald være berettiget til godtgørelse for varige mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Vi kan her hjælpe med af formidle kontakten, enten til stalkerens forsikringsselskab eller til Erstatningsnævnet – den offentlige institution der betaler erstatning til voldsofre.

Bliver du udsat for stalking?

Hvis du bliver udsat for stalking, har Politiet en række gode råd, som vi ønsker at give videre:

 1. Undgå dialog

  Det anbefales, at ofre undgår dialog, da det kan være med til at sende forkerte signaler. Du undgår samtidig også at optrappe en eventuel konflikt.

 2. Ny mail, nyt telefonnummer og nye rutiner

  Det kan i nogle sager være nok at skifte mail, telefonnummer eller lave nye rutiner for at sætte en stopper for stalkingen.

 3. Registrere henvendelserne

  Hvis du registrerer henvendelserne fra din stalker, så vil det være nemmere for politiet at fastslå omfanget af de kriminelle hændelser.

  I den forbindelse kan vi oplyse, at der findes en app, der hedder ”Skytsengel”. Appen kan anvendes både som en tryghed, idet man kan sætte appen op til at alarmere sit netværk, samtidig med at man i appen kan føre logbog over henvendelserne.

Du kan læse mere om stalking, og hvordan du anmelder det på Politiets hjemmeside her.

Sådan kan en advokat hjælpe dig

Hvis din gerningsmand skal stilles for Retten, kan du anmode om at få os som din bistandsadvokat. Det vil sige, at vi hjælper dig i hele forberedelsen op til retssagen. Vi bliver ved din side i Retten, da det kan være en overvældende følelse at skulle møde sin gerningsmand igen.

En bistandsadvokat betales af staten og er et gratis tilbud til dig

Erstatningsretligt kan vi overtage korrespondancen til Erstatningsnævnet og til din gerningsmands forsikringsselskab for dig, så du kan fokusere på at komme videre. Erfaring viser desværre, at ofre for forbrydelser får tilkendt højere erstatning, når der er en advokat indover.

Bliv kontaktet af en af vores erstatningsadvokater

Ønsker du, at en af vores erstatningsadvokater skal hjælpe dig videre, så kan du kontakte os på telefon 72 14 11 15 eller udfylde vores kontaktformular her – vi kontakter dig indenfor 24 timer.

Følgende erstatningsadvokater kan hjælpe dig:

 

Du kan også læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, der har været udsat for en forbrydelse her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.