...
Har I sørget for at fremtidssikre jer selv i forbindelse med huskøb

Husk, at fremtidssikre jer selv i forbindelse med huskøb

Købsaftalen er underskrevet, skødet er tinglyst og I har netop erhvervet jeres nye hus. Men har I forudset og sikret jer mod fremtidige situationer, der ikke umiddelbart vedkommer selve ejendomshandlen eller huset?

Fast ejendom er det aktiv, som typisk er af størst værdi for et par eller en almindelig familie. Både for så vidt angår kroner og øre, men i høj grad også en families liv og dagligdag. Af disse grunde er det særligt vigtigt, at man har sikret sig mod uforudsete omstændigheder som for eksempel skilsmisse eller død.

Testamenter, samejeoverenskomster og ægtepagter er juridiske dokumenter, som I kan oprette for at fremtidssikre jer selv og jeres nærmeste. Vi anbefaler ofte vores klienter at få udarbejdet et eller flere af disse dokumenter i forbindelse med en ejendomshandel – alt afhængig af situationen. Her tænker vi både på den nuværende situation, og hvad fremtiden kan bringe.

Testamente

Et testamente har de retsvirkninger, at I kan bestemme, hvad der bl.a. skal ske med jeres formue, gravsted og forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis I går bort.
I det tilfælde, at arveladeren eller arveladerne (hvis I har oprettet et fælles testamente) ejer fast ejendom, vil boligen indgå som en betydelig del af formuen, I kan disponere over. Det er i relation hertil, at testamentet har betydning i forbindelse med køb af bolig. Ved at oprette et testamente kan I sikre, at den anden part fortsat kan beholde huset i tilfælde af død.

Eksempelvis arver samlevende ikke uden videre efter hinanden, men det vil afdødes forældre eller eventuelle børn derimod gøre. For ægtefæller med børn, vil børnene også automatisk arve en stor del af formuen efter afdøde. I begge eksempler kan I risikere at stå i den situation, at den længstlevende må forlade huset eller købe arvingerne ud for et betydeligt beløb.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en aftale vedrørende et aktiv, som to eller flere personer ejer sammen.

Det er særlig relevant, når et par ejer et hus sammen. Muligvis forestiller I jer, at hvis I skulle gå fra hinanden, kan I godt aftale jer frem til en løsning som gode venner. Dette er ikke altid tilfældet. Det er derfor altid mest fordelagtigt at være på forkant med situationen og have alle detaljer på plads.

Med en samejeoverenskomst får I blandt andet et skriftligt grundlag for den økonomiske opgørelse mellem jer. Samejeoverenskomsten kan også beskrive, til hvem og hvordan ejendommen skal afhændes.

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale, som regulerer formueforholdet mellem to ægtefæller i tilfælde af skilsmisse eller død.
Ægtefæller har som udgangspunkt formuefællesskab og deler deres formue lige ved skilsmisse eller død. Dette omfatter også fast ejendom, som I hver især ejer. Med en ægtepagt kan I aftale et utal af særejekonstruktioner, som ikke vil blive omtalt nærmere. Ikke desto mindre kan en ægtepagt eller mangel på samme være af betydning.

Ved huskøb er det vigtigt at have med i overvejelserne, at en ægtepagt i tæt tilknytning med et testamente kan have indflydelse på, hvem der arver en del af ejendommen ved død. Det kan også være, at I ønsker, at en af jer skal eje huset i særeje og således ikke dele det ved skilsmisse eller død.

Der er altså mange forhold at tage i betragtning ved købet af et nyt hus. Det kan derfor være en fordel at have en advokat med på råd i forbindelse med ejendomshandlen.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I velkommen til at kontakte en af vores advokater på telefon 72 14 11 15. I kan også læse mere om de forskellige muligheder inden for arveret.

Indlægget er skrevet af Rasmus Møller, sagsbehandler og Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.