Hæfter jeg for afdødes gæld?

Hæfter jeg for afdødes gæld?

Du behøver ikke »fraskrive dig arv og gæld« for at undgå at hæfte for afdødes gæld. Det gør du som udgangspunkt ikke jf. den gældende arvelov. Men der er få undtagelser til denne hovedregel, som vi vil ridse op for dig nedenfor.

Uskiftet bo

Såfremt du er gift, og din ægtefælle dør, har du mulighed for at vælge at sidde i uskiftet bo, hvor der derfor ikke bliver fordelt arv til livsarvinger, og så du fortsat kan have råd til at beholde hus, bil og andet. I dette tilfælde bliver du ligeledes personlig ansvarlig for din afdøde ægtefælles gæld, idet du sidder med hele boet selv.

Derfor skal du tænke dig godt om inden, at du vælger at sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Et privat skifte betegner den situation, hvor boet bliver delt af arvingerne uden en bobestyrer. Viser det sig, at den afdødes gæld overstiger den positive formue, vil du og de andre arvinger komme til at hæfte for gælden, såfremt I er begyndt at dele boet førend I kender alle gældsposterne.

Viser det sig, at der er mere gæld end positiv formue, inden I deler arven, kan I stadig nå at træde tilbage og lade boet skifte offentligt. I et offentligt bobestyrerbo hæfter arvingerne ikke for afdødes gæld.

Delingsformue

Du hæfter som udgangspunkt ikke for din ægtefælles gæld. Men du kan komme til at hænge på din ægtefælles gæld, såfremt I har delingsformue (tidligere kaldt fælleseje), og alle aktiverne står i dit navn, og din ægtefælle havde gælden. Her kan du risikere at skulle aflevere halvdelen af din formue til din afdøde ægtefælles kreditorer.

I kan undgå denne situation ved at lave særeje på dine aktiver i tide, hvilket kræver en ægtepagt.

Ægtefælleudlæg

Såfremt din og din afdøde ægtefælles samlede formue ikke overstiger 780.000 kroner (2019), har du mulighed for at få hele den positive formue fra boet udbetalt selv, og livsarvingers arveret må derfor vige. – Også din afdøde ægtefælles særbørn.

Det er dog en betingelse for ægtefælleudlæg, at du overtager din afdøde ægtefælles gældsposter.

Som en beskyttelse for disse gældsposter, skal der indrykkes præklusivt proklama i Statstidende, hvor kreditorer, der ikke anmelder krav inden for en frist på 8 uger, mister retten til at kræve gælden betalt. Således vil du få et overblik over hvor mange gældsposter, der er i boet.

Har du brug for et godt råd?

Et generelt råd er, at lade alle værdier blive i boet, indtil du har overblik over gældsposterne. Dette gør sig gældende uanset, hvad du vælger ved skiftet. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til arv eller gæld – eller har brug for hjælp til testamente, ægtepagt eller bobehandling.

Giv os et kald på telefon 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.