Sådan søger du asyl i Danmark

Sådan søger du asyl i Danmark

Du kan læse indlægget på Somali her.

I dette blogindlæg vil du blive præsenteret for, hvordan man søger asyl i Danmark. Vi forklarer dig her om de 5 trin i asylansøgningsprocessen:

Trin 1: Personlig henvendelse til de danske myndigheder

Det første led i ansøgningsprocessen sker ved, at du henvender dig personligt til de danske myndig-heder. Det kan du helt konkret gøre på to måder:

  • Ved personlig henvendelse på en politistation i Danmark
  • Ved personlig henvendelse på modtagecenter Sandholm

Du vil blive registreret og få taget ansigtsfoto og fingeraftryk af politiet. Herefter vil du blive ind-kvarteret på et asylcenter, og asylsagsbehandlingen hos Udlændingestyrelsen vil begynde.

Trin 2: Udfyldelse af asylansøgningsskema

Efter din henvendelse skal du udfylde et såkaldt asylansøgningsskema. Asylansøgningsskemaet har til formål at klarlægge dit asylmotiv. Det er relativt nemt at udfylde, men det er vigtigt, at du udfylder det så uddybende som muligt om dit asylmotiv. Hvis du senere udtaler dig om noget, du ikke har skrevet i asylansøgningsskemaet, kan det nemlig skade din sag. Det er derfor også vigtigt, at du meget præcist kan huske, hvad du har skrevet i asylansøgningsskemaet, da du senere kan blive stillet detaljerede spørgsmål om oplysningerne.

Trin 3: Deltagelse i oplysnings- og motivsamtale

Efter du har udfyldt dit asylansøgningsskema, skal du deltage i en samtale om dit asylmotiv, en såkaldt oplysnings- og motivsamtale. Samtalen har også til formål at klarlægge dit asylmotiv, men derudover også praktiske oplysninger såsom din identitet og din rejserute fra dit hjemland til Danmark. Ved samtalen er det også vigtigt, at du fortæller detaljeret og i overensstemmelse med dit asylansøgningsskema.

Det er vigtigt at understrege, at du på dette tidspunkt skal holde dig til det, der står i dit asylansøgningsskema og ikke bør tilføje yderligere oplysninger, da du i så fald nemt kan fremstå utroværdig. En lav utroværdighed gør nemlig chancerne for at få opholdstilladelse betydeligt sværere.

Et tip kunne være at forberede en tidslinje, som et hjælpemiddel under din samtale.
Se flere tips til asylansøgning i dette indlæg: 5 gode råd til din asylansøgning.

Trin 4: Afgørelse om din ansøgning skal behandles i Danmark eller et andet land

På baggrund af dit asylansøgningsskema og din oplysnings- og motivsamtale vil Udlændingestyrelsen beslutte, om din ansøgning skal behandles i Danmark eller i et andet land, du er rejst igennem på vejen til Danmark.

Det skyldes, at reglerne i den såkaldte Dublinforordning gælder i Danmark.

Dublin-forordningen indeholder først og fremmest en række kriterier for, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning om asyl. Kriterierne angiver i prioriteret række-følge, hvilket land, der bærer ansvaret for behandlingen af asylansøgningen:

  1. Det land, hvor din nærmeste familie opholder sig
  2. Det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til dig
  3. Det første land, som du ulovligt er indrejst i
  4. Det land, hvor du først har søgt om asyl

 

Som udgangspunkt vil du allerede ved oplysnings- og motivsamtalens afslutning få at vide, om din ansøgning behandles i Danmark eller et andet land. I visse tilfælde kan svaret dog først komme senere.

Trin 5: Hvis din ansøgning behandles i Danmark

Når Udlændingestyrelsen har besluttet, at din sag skal behandles i Danmark, vil Udlændingestyrelsen beslutte, om du kan få asyl her i landet.

Som regel kan Udlændingestyrelsen allerede træffe afgørelse i din sag efter din oplysnings- og motivsamtale, men i visse komplicerede tilfælde kan det være nødvendigt, at du deltager i endnu en asylsamtale. Hvis det er tilfældet, skal du fortsat fokusere på at forklare i overensstemmende med dit asylansøgningsskema og din oplysnings- og motivsamtale, så din forklaring fremstår troværdig.

Udlændingestyrelsen træffer en afgørelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering af alle oplysningerne i din sag. Udlændingestyrelsen vil både lægge vægt på dine egne oplysninger og på de generelle oplysninger om forholdene i dit hjemland.

Vi kan hjælpe dig videre med din asylsag

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan forekomme lange sagsbehandlingstider. Et godt råd er derfor, at du væbner dig med tålmodighed.

Processen kan måske virke uoverskuelig, og særligt hvis du har fået afslag.

Vi kan dog hjælpe dig, hvis du har fået afslag på din asylansøgning. Hvis du har fået afslag på asyl, anbefaler vi, at du kontakter en advokat for rådgivning. Staten dækker dine omkostninger til advokat. Det koster derfor ingenting at få vores hjælp til asylprocessen.

Tobias Grotkjær Elmstrøm og Anna Søndergaard, vores advokater indenfor asyl- og inddragelsessager, kan informere dig om din situation og rettigheder som asylansøger. På den måde er du sikker på, at behandlingen og afgørelsen er korrekt, og at du får svar så hurtigt som muligt. Vi har fået omstødt mange asyl- og inddragelsessager, og vi gør, hvad vi kan for også at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf.: 72 14 11 15 eller udfyld vores kontaktformular her  – vi kontakter dig inden for 24 timer.

Udlændingestyrelsen har lavet en film om asylbehandlingen på 19 forskelligesprog se dem her. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.