...

CHARLOTTE KONRAD

Sagsbehandler/HR
Telefon: 
Mobil: 

Primære retsområder:

Struktureret og erfaren sagsbehandler

Charlotte har mange års erfaring inden for erstatningsret. Hun har et stort overblik og er meget struktureret. Charlotte har en meget professionel tilgang til sit arbejde og tager sig altid god tid til klienterne. Hun er god til at sætte sig i klienternes sted og kæmper deres sag. Med sin ihærdighed opnår hun særdeles gode resultater/afgørelser, og hun vægter, at sagerne fremmes mest muligt. Derudover kan Charlotte læse og forstå latin, hvorfor hun har et stort forspring i gennemgang af lægelige bilag i sagerne.

 

Herudover varetager Charlotte den praktiske del i forbindelse med bistandssager, hvor hun qua erstatningsretten har stor erfaring med at varetage forurettedes interesser.

Hertil kommer, at Charlotte varetager det praktiske arbejde i forbindelse med asylsager, hvor hun endvidere har en del års erfaring med denne type sager.

 

Endvidere arbejder Charlotte med HR i samarbejde med det administrative team.

Medarbejdere ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm