Kim Nielsen Hvam

Advokat (L)
Telefon: 
Mobil: 

Primære retsområder:

Advokat med mere end 20 års erfaring

Kim Hvam har mere end 20 års erfaring inden for advokatbranchen.

 

Han har igennem mange år haft straffesager og bliver beskikket som forsvarer for klienter i hele landet i alle typer straffesager.

 

Derudover har Kim ligeledes erfaring indenfor familieretssager, herunder både forældreansvarssager og tvangsanbringelsessager.

I den forbindelse afgiver han møde i Familieretten, i Børn- og Ungeudvalget samt i Ankestyrelsen.

Kim er empatisk, ærlig og direkte og så har han en helt særlig tilgang til sine sager.

 

Kim har også stor erfaring i køb og salg af fast ejendom, herunder rådgiver han både private og virksomheder.

 

Kim sidder i flere virksomhedsbestyrelser og han er bestyrelsesmedlem i Den Sociale Retshjælps Fond samt er nævnsmedlem i Flygtningenævnet.

 

Det er væsentligt for Kim at møde klienterne i øjenhøjde på en uformel måde. Han sikrer sig altid, at klienten er med på, hvordan sagen gribes an og han tager sig altid tid til at tale med klienten.

 

Når Kim holder fri nyder han at slappe af med familien og venner. Han kobler af med gåture i naturen, kulturelle oplevelser og god mad.

Medarbejdere ved Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm