Privat skifte ved dødsbo

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at foretage privat skifte ved et dødsbo. Ved privat skifte står du og de øvrige arvinger selv for bobehandlingen og kan selv disponere over afdødes bo. I skal selv udpege en kontaktperson blandt arvingerne, som relevante myndigheder, såsom Skat og Skifteretten, kan henvende sig til. Alternativt kan I vælge en af vores advokater til at hjælpe med det private skifte ved dødsboet.

 

Vi vil anbefale dig, at du tager kontakt til os, så vi kan tage os af alle relevante ekspeditioner og beslutninger i dødsboet. Dette drejer sig særligt om korrespondance med skifteretten, udarbejdelse af åbningsstatus, fordeling og afvikling af dødsboets aktiver og udarbejdelse af endelig boopgørelse mv..

 

Du og de øvrige arvinger skal opfylde en række betingelser, for at dødsboet kan udleveres til privat skifte. Læs mere om dette nedenfor.

Brug for en advokat til privat skifte?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Altid fair priser

Det koster 2.500 kr. i retsafgift at få dødsboet udleveret til privat skifte. Skal vi hjælpe dig med dødsbobehandlingen, tager vi et indledende møde, hvor vi snakker situationen igennem. Herefter giver vi dig et prisoverslag på, hvad det vil koste at få os til at hjælpe dig. Vores salær vil i de fleste tilfælde blive dækket af dødsboet.

Derfor skal du vælge os til privat skifte

  • Vores advokater har mange års erfaring med disse sager og kender lovgivningen
  • Vi rådgiver på dine præmisser og er vant til at mægle ved uoverensstemmelser
  • Vi håndterer al kommunikation
  • Vi sørger for at alle frister overholdes
Derfor skal du vælge os til privat skifte

Betingelser for privat skifte

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at dødsboet kan udleveres til privat skifte.

Arvingerne skal være enige

For at et dødsbo kan udleveres til privat skifte, er det et krav, at du og de øvrige arvinger er enige om dette. Hvis arvingerne bliver uenige under bobehandlingen, overgår dødsboet til bobestyrerbehandling.

Bobestyrerbehandling er ofte dyrere end et privat skifte og tager oftest længere tid at få gennemført.

Boet skal være solvent

Det betyder, at arvingerne skal erklære, at de forventer, at boets aktiver overstiger boets passiver/gæld og dermed giver overskud. Er boet insolvent, skal det behandles af en bobestyrer medmindre arvingerne stiller sikkerhed for den forventede gæld.

Mindst én arving skal være myndig og solvent

Det er et krav, at mindst en arving er myndig og solvent og dermed ikke repræsenteret af en værge/skifteværge. Når boet udleveres til privat skifte, skal arvingerne underskrive en solvenserklæring, da arvingerne hæfter personligt og solidarisk for boets gæld. Det er dog muligt at bakke ud, hvis boet viser sig at være insolvent, hvis dødsboet kan leveres tilbage.

Mindst én arving skal være bosiddende i Danmark

Der må som udgangspunkt ikke være udenlandske arvinger i boet. Dette kan dog omgås ved at stille garanti for betaling af alle boafgifter eller ved at udenlandske arvinger bliver repræsenteret ved en danskboende arving.

Der må ikke være noget, der taler mod privat skifte

Det er Skifteretten, der vurderer, om privat skifte er muligt. Det er sjældent, at denne betingelse, bliver benyttet. Det gælder eksempelvis, hvis der er en større risiko for, at arvingerne ikke får betalt kreditorer deres tilgodehavende eller boet vurderes at være for stor en mundfuld for arvingerne. Ligeledes må afdøde ikke have udelukket privat skifte i sit testamente.

Sådan foregår forløbet omkring privat skifte hos os

Når Skifteretten har afgjort, at et dødsbo kan udleveres til privat skifte, udstedes en skifteretsattest. Dette er beviset på, at arvingerne kan disponere på vegne af boet. Det betyder bl.a. at arvingerne kan hæve på afdødes konti for at betale gæld samt sælge afdødes bolig.

 

Når Skifteretten har udleveret dødsboet, indrykkes et såkaldt præklusivt proklama i Statstidende. Dette er obligatorisk og giver boets kreditorer 8 uger til at anmelde deres tilgodehavende. Herefter ophører deres ret til at kræve dækning.

 

For at få boet udleveret, skal du betale en retsafgift på 2.500 kr. (2017-niveau). Overstiger boets formue 1 mio. kr., skal der betales yderligere 6.500 kr. i retsafgift ved boets afslutning.

 

Senest 6 måneder efter at dødsboet er udleveret til privat skifte, skal arvingerne indlevere en åbningsstatus i boet. Det er en opgørelse over boets aktiver og passiver på dødsdagen. Denne opgørelse bruger Skat til at afgøre, om der skal beregnes skat for året frem til dødsfaldet. Skat har 3 måneder til at afgøre dette.

 

Arvingerne skal ydermere indlevere en boopgørelse i forbindelse med boets afslutning, hvorefter arven fordeles. Dette skal gøres senest et år efter dødsfaldet. Er boet ikke afsluttet inden for et år, overgår det til bobestyrerbehandling.

 

Er dødsboet skattepligtigt, skal der ydermere indleveres en selvangivelse ved boets afslutning.

 

Ved at få en advokat ind over, er I sikret, at alle deadlines overholdes, at alle dokumenter udfyldes korrekt og at I kan få rådgivning omkring afvikling af boet.

Sådan foregår privat skifte ved dødsbo

Kontakt en af vores eksperter i privat skifte