Uskiftet bo

Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker hjælp til at sidde i uskiftet bo. Hvis du var gift med afdøde, og I havde formuefællesskab eller skilsmissesæreje, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo. Der er dog nogle betingelser, du skal være opmærksom på. Når du vælger at sidde i uskiftet bo, overtager du alle din afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser og hermed også alle gældsforpligtelser.

 

Du kan sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn eller med jeres sammenbragte børn. Det kræves dog, at jeres sammenbragte børn giver lov hertil. Ved at vælge denne form for skifte, skal længstlevende ikke dele arven med børnene, men har fuld rådighed over afdødes formue. Det betyder, at du eksempelvis kan sælge huset og flytte, hvis du ønsker dette.

 

Få en af vores advokater med speciale i dødsbobehandling til at hjælpe dig. Sammen gennemgår vi betingelserne og vurderer, om det er muligt for dig at sidde i uskiftet bo.

Brug for en advokat til uskiftet bo?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Billigt at få boet udleveret

Det koster 500 kr. i retsafgift at få dødsboet udleveret til uskiftet bo. Du sparer dermed advokatudgifterne til behandling af boet.

Derfor skal du vælge en af vores advokater

  • Vi kender reglerne og kan rådgive dig om den bedste løsning for dig
  • Vi hjælper dig med at opveje fordele og ulemper ved denne skifteform
  • Vi kontakter Skifteretten
  • Vi indsender alle oplysninger for dig
dødsbobehandling udskiftet bo

Hvad betyder uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo vil sige, at man overtager retten til hele dødsboet. Du har derfor økonomisk mulighed for at blive boende i den samme faste ejendom. Dødsboet vil blive gjort op, når du selv afgår ved døden, eller når du selv ønsker det. Dog skal boet fordeles, hvis du gifter dig igen. Vælger du ikke denne type bodeling, skal du udbetale ¼ af jeres fælles formue til børnene, medmindre I har oprettet et testamente, der siger noget andet.

Overvej nøje uskiftet bo

Du skal dog overveje, om du ønsker at sidde i uskiftet bo. Det kan nemlig have nogle uhensigtsmæssige skattemæssige og følelsesmæssige konsekvenser. Det er en god idé at få samtykke fra særbørn på forhånd, da det kan være en svær beslutning at tage oven på et dødsfald.

 

Selvom du har fuld råderet over formuen, er der begrænsninger for, hvad du må give væk af eksempelvis arveforskud eller større gaver.

Ønsker du at oprette et testamente, mens du sidder i uskiftet bo, kan du kun disponere over halvdelen af midlerne. Har du selv børn, er de tvangsarvinger til 25 % af din arv.

 

Alt hvad tjener, mens du sidder i uskiftet bo, indgår i boet. Dog tæller livsforsikringer og pensionsydelser efter afdøde ikke med i boet, hvis det skiftes, mens længstlevende stadig er i live. I forhold til det skattemæssige, kan det være en fordel at skifte, da der kan ske beskatning af afdødes latente skatter i dødsboet. Renteindtægter beskattes ydermere meget lempeligt under et skifte.

 

Ved denne skifteform overtager du afdødes gældsforpligtelser. Du vil dog på forhånd have et overblik over gælden, da der indrykkes et proklama i Statstidende. Her har kreditorerne 8 uger til at stille deres krav. Du har ydermere en fortrydelsesret i forhold til gældsansvaret. Leverer du boet tilbage, kan du anmode skifteretten om at boet i stedet skal under bobestyrebehandling.

Sådan foregår forløbet hos os

Kontakt en af vores advokater, hvis du ønsker at sidde i uskiftet bo. Vi aftaler et møde, hvor vi gennemgår dødsboet og ridser fordele og ulemper op. Det giver dig et godt overblik over situation og gør det nemmere for dig at beslutte, om denne bodelingsform er den rette for dig.

Uskiftet bo - forløbet med en af vores advokater

Kontakt en af vores eksperter i uskiftet bo