Tvangsauktion – fra skyldners side

Hvis du er kommet i en uheldig situation, hvor du ikke kan betale dine afdrag til dit boliglån til tiden, så kan du risikere, at det fører til en tvangsauktion af din bolig.

 

Vi anbefaler, at du får en advokat med på råd så snart, at du skal forhandle med dine kreditorer eller får varslet tvangsauktion. Vores advokat, der har speciale i tvangsauktioner, har flere års erfaring som gældsrådgiver og har desuden taget forhandleruddannelse. Dette giver hende nogle af de bedste forudsætninger for at hjælpe dig med din tvangsauktion.

 

Vores rådgivning indebærer bl.a., at:

  • Oplyse dig om dine rettigheder
  • Forhandle med dine kreditorer
  • Hjælpe dig med at sælge din bolig gennem en fri handel
  • Sørge for at en evt. tvangsauktion afholdes korrekt

Brug for en advokat?

Giv os et kald på 72 14 11 15 eller udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

DU KAN OFTE FÅ DÆKKET DINE ADVOKATUDGIFTER

I langt de fleste tilfælde har du ret til en beskikket advokat. Alt afhængig af din situation kan retten kræve, at du selv skal betale udgifterne til advokatsalæret.

I andre tilfælde dækker staten udgifterne.

 

Inden vi går i gang med din sag, vil vi vurdere, om din sag har behov for advokatbistand og i hvilken udstrækning.

Du kan altid kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Derfor skal du vælge vores advokat til din sag om tvangsauktion

  • Du får rådgivning på højt niveau
  • Der tager højde for netop din situation
  • Vi gennemgår alle dokumenter, så intet bliver overset
  • Vi varetager dialogen med alle involverede parter
  • Vores advokat har flere års erfaring som gældrådgiver
tvangsauktion

FORLØBET MOD EN TVANGSAUKTION

Der er mulighed for at udsætte eller helt afværge en tvangsauktion afhængig af hvor lang tid, du har været bagud med dine betalinger. Vi viser dig her, hvilke muligheder du har.

 

FIND EN LØSNING MED DINE KREDITORER

Hvis dine manglende betalinger skyldes, at du kortvarigt ikke har mulighed for at betale dine afdrag, så anbefaler vi, at du tidligst i forløbet kontakter din kreditorer. Ved at forklare dem din økonomiske situation, vil du ofte blive tilbudt en afdragsordning som løsning. Når en bolig sælges på en tvangsauktion, risikerer ejeren at lide et stort økonomisk tab. Derfor er det også i kreditorernes interesse at finde en løsning inden en tvangsauktion, da de også kan miste penge på det. I forbindelse med en evt. afdragsordning, vil det være en god idé at få din bank til at hjælpe dig med at lave et budget, så du kan sikre dine kreditorer, at du både har råd til din bolig og til den afdragsordning, du evt. vil få hos dem.

 

SÆLG DIN BOLIG GENNEM FRI HANDEL FREMFOR PÅ TVANGSAUKTION

Er dine økonomiske problemer ikke kun en kortvarig knibe, anbefaler vi, at du sætter din bolig til salg og får det solgt gennem en fri handel. Her vil du have en større kontrol og indflydelse over, hvad din bolig bliver solgt til. Hvis din bolig ryger på tvangsauktion, og salget ikke dækker din gæld, kommer du til at hæfte personligt for den resterende gæld. Dine kreditorer kan derfor rette et personligt krav mod dig. Hvis et salg i en fri handel ikke dækker gælden, vil kreditorerne ofte være villig til at dele salgprovenuet i prioriteretsorden.

Her er det vigtigt, at du tager kontakt til vores advokat, så vi kan hjælpe dig med forhandlingerne.

 

INDKALDELSE TIL FOGEDRETTEN

Når en af dine kreditorer har sendt en begæring om tvangsauktion til fogedretten, vil fogedretten indkalde dig til et møde, hvilket vi stærkt anbefaler dig at deltage i. Her vil de fremlægge dine muligheder for at afværge en tvangsauktion. Når du bliver indkaldt til fogedretten, kan du bede om at få beskikket en advokat. Vores opgave, som advokat, er som første prioritet at hjælpe dig med at finde en løsning, så du kan beholde din bolig og afdrage din gæld. Såfremt der ikke kan findes en løsning, skal vi hjælpe dig med at sælge boligen gennem en fri handel.

Kontakt vores ekspert i tvangsauktioner